O vzdělání

Víte, jak získat dotaci na vzdělávání svých lidí?

Odborný rozvoj zaměstnanců je v současné době nezbytnou součástí řízení a růstu každé firmy. Je nutné se neustále seznamovat s novými trendy, získávat potřebné certifikace a v zájmu zvyšování kvality služeb neustále rozvíjet znalosti svých lidí – což v dynamickém oboru IT platí dvojnásobně! Ne vždy se však v rozpočtu společnosti najde dostatek prostředků na vzdělávání… Co s tím?